Forside/Søg
Opstilling
Hjemlån

Admin
   
 
Der er 24 emner.

Bibelske Billeder. Med Tekst af Holger Begtrup. Udgivet ved Aage Marcus
Joakim Skovgaard


Biblia Pauperum. Billedbibelen fra Middelalderen. Med indledning og oversættelse af Knud Banning.
Knud Banning


Danmark under Besættelsen / Red. af Wilhelm la Cour.
Vilhelm la Cour


Dansk Messe, Tide- Psalmesang 1528-1573. Bind 1: Messen og Tidesangen. Bind 2: Psalmesangen
Severin Widding


Danske Kirker. Tekst og Billedunderskrifter af Jan Steenberg.
Sigvart Werner


De gamle danske Domkirker
Vilh. Lorenzen


Den ældste danske Alterbog 1556. Udgivet efter Originalen af Lis Jacobsen
Peder Palladius


Den danske Kirke og vor Slægt.
Aage Falk Hansen


Den historiske Jesus og Jesu historie.
E. Thestrup Pedersen


Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Unter Mittwirkung vom Hermann Gunkel und Otto Scheel herausgegeben von Friedrich Michael Schiele
Friedrich Michael Schiele


Dr. Morten Luthers Huuspostille. Fordansket af Pder Tidemand. Efter den 1. udgave af 1564 paany udgivet af T.S. Rørdam
Martin Luther


Geschichte der Protestantischen Theologie. Vorlesung aus dem Wintersemester 1929/30 in Bonn.
Karl Barth


Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Skriften des neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur. 2. Auflage.
Walter Bauer


Jødedommen på Jesu tid.
E. Thestrup Pedersen


Larouse encyclopedia of Byzantine and Medieval art. General editor René Huyghe.
René Huyghe


Middelalderen - lensbåndets og kirketugtens århundreder. Oversat af Leo Hjortsø.
Anne Freemantle


Mission er mennesker. Glimt fra Det danske Missionsselskabs arbejdsområder gennem 150 år. Red. Thorkild Græsholt og Egon Nielsen
Thorkild Græsholt


Musik. Dens skabere, instrumenter og værker. Redigeret af Norbert Dufourcq.
Norbert Dufourcq


Niels Jesperssøns Graduale 1573. Facsimileudgave med efterskrift af Erik Abrahamsen, Erik Dal og Henrik Glahn.
Niels Jesperssøn


Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche. Herausgegeben von Albert Hauck. 3. Auflage
Albert Hauck


Reformationen. Åndelig revolte og politiske intriger. Oversat af Leo Hjortsø.
Edith Simon


Salmesprog og Salmetyper. En psykologisk Undersøgelse af Reformationsaarhundredets danske Menighedssang til og med Hans Thomissøns Salmebog.
Niels Møller


Sancti Aurelii Augustini Hipponensis ... opera ... ed. monachorum ordinis S. Benedicti e congregatione S. Mauri. Editio tertia veneta.
Aurelius Augustinus


Thomas Kingos Graduale. Udgivet af Samfundet Dansk Kirkesang med en efterskrift af Erik Normann Svendsen og Henrik Glahn i anledning af Mogens Wöldikes halvfjerdsårsdag.
Thomas Kingo