Forside/Søg
Opstilling
Hjemlån

Admin
   
 
Der er 27 emner.

7 lægers debat om lægegerning og livsanskuelse. Udgivet af Svend G. Johnsen og Flemming Kieler.
Svend G. Johnsen


Artikler og afhandlinger om Marxismen og den materialistiske Historieopfattelse, samlede i Anledning af 50-Aaret for Karl Marx's Død. Af Friedrich Engels og V.I. Lenin.
Friedrich Engels


Citater fra formand Mao Tse-Tung
Mao Tse-Tung


Das Kapital
Karl Marx


Det én-dimensionale menneske
Herbert Marcuse


Det kommunistiske Manifest / af Karl Marx og Friedrich Engels
Karl Marx


Fremtiden formes. U-landshjælp og Ydre Mission.
Hal Koch


Fyrsten. Oversat fra Italiensk ved J.C. Barth. Med en indledende Afhandling af Macaulay.
Niccoló Machiavelli


Haandbog i den danske Kirkeret. Udgivet af Henning Matzen og Johannes Timm.
Henning Matzen


Hvorfor våben? En analyse af våbnenes anskaffelse, anvendelse og afskaffelse.
Bertel Heurlin


Ideernes krise i åndsliv og politik
Bjørn Poulsen


Københavns Universitet 1929. Udgivet i Anledning af 450 Aars Jubilæet under redaktion af Povel Fønss og Erik Rindom.
Povel Fønss


Københavns Universitet i Middelalderen
William Norvin


Kirken den er et muntert hus. Samlet og redigeret af Bent Hansen.
Bent Hansen


Komponenter til kristendomsundervisning. Vejledning til undervisning i de tre første evangelier.
Andreas Davidsen


Kong Christian den Femtes Danske Lov. Udgivet af V.A. Secher.
V.A. Secher


Le politique danois, ou l'ambition des Anglais, démasquée par leur pirateries ... 2. edition
Mart. Hübner


Les règles de la méthode sociologique.
Émile Durkheim


Mein Kampf.
Adolf Hitler


Omkring seksualdebatten
Axel Riishøj


Platons Stat.
Hartvig Frisch


Samfundets Livsspørgsmaal.
Henry George


Smaaskrifter om den historiske Høiskole.
N.F.S. Grundtvig


Staten og mennesket
Eivind Berggrav


Universitetet og Samfundet. Forelæsningsrække holdt paa Kjøbenhavns Universitet i Anledning af Universitetets 450 Aars Jubilæum.Vejledning til Religionstimen.
Alfred Blenker


Vi er Ungdommen. Dansk Ungdom fortæller om sig selv.
Kate Fleron