Forside/Søg
Opstilling
Hjemlån

Admin
   
 
Der er 175 emner.

Barmen!
Hans Asmussen


Barthianisme
C. J. Scharling


Calvin
Karl Barth


Confessio Augustana. Indførelse i den lutherske reformations hovedtanker. Oversættelse med noter.
Leif Grane


Credo. 3. Auflage.
Karl Barth


Credo. Den kristna tros- og livsåskådningen
Gustaf Wingren


Cur deus homo - Warum Gott Mensch geworden / Anselm von Canterbury. Lateinisch und deutsch, besorgt und übersetzt von Franciscus Salesius Schmitt.
Anselm af Canterbury


Dansk kristendom. En folkebog om kirken.
Ole Jensen


Das Bekenntnis der Reformation und unser Bekennen
Karl Barth


Das Evangelium in der Gegenwart
Karl Barth


Das Gebet. Eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische Untersuchung. 4. Auflage.
Friedrich Heiler


Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel - Historische und theologische Grundlagen
Reinhart Staats


Das Problem der natürlichen Theologie bei Calvin
Peter Barth


Das Wort und di Sakramente
Heinrich Vogel


David Friedrich Strauss als Theologe
Karl Barth


Dåb og kristenliv
Hans L. Martensen


Dåben. En studiebog.
Erik Jensen


De Dødes Opstandelse og Kristi Genkomst. En studie i den kristelige Eskatologi.
Paul Brodersen


De sidste tider. Redigeret af Poul Hoffmann.
Poul Hoffmann


Den christelige Dogmatik
H. L. Martensen


Den hellige Nadver, belyst fra forskjelligt Synspunkt i syv Skjærtorsdagsprædikener. Heri: O. E. Ipsen: Fra Getsemane til Golgatha. Opbyggelig Vejledning gjennem vor Herres Jesu Kristi Lidelseshistorie.
Otto Møller


Den kristelige Børnelærdom. 3. udgave.
N.F.S. Grundtvig


Den kristelige Lære, fremstillet i Sammenhæng
T. S. Rørdam


Den kristelige Lære. 2. udg.
Lorenz Bergmann


Den kristna kärlekstanken genom tiderna. Eros och Agape. 2. upplagan. Band 1-2
Anders Nygren


Den kristne tro - Katekismus for voksne
Søren Krarup


Den kristne Tro. En Gennemgang af Luthers lille Katekismus.
Christian Lindskrog


Den lutherske bekendelse i dag. Redigeret af Johannes Langhoff. Udgivet i anledning af Den augsburgske Bekendelses 450 års jubilæum.
Johannes Langhoff


Der Christ als Zeuge
Karl Barth


Der christliche Glaube.
Friedrich Schleiermacher


Der gute Hirte
Karl Barth


Der Heidelberger Katechismus. 2. Auflage.Det eukaristiske offer i luthersk og katolsk belysning. Af Regin Prenter og Laurentius Klein
Regin Prenter


Det ny Jerusalem. Guds by og de skiftende forventninger. Red. Anna Marie Aagaard.
Anna Marie Aagaard


Det ny menneske. Tre radioforedrag om trosbekendelsen
Gustaf Wingren


Det urkristna nattvardsfirandet, dess religionshistoriska baggrund, dess ursprung och innebörd.
Nils Johansson


Die Bergpredigt
Eduard Thurneysen


Die Dogmatik der evangelische-Lutherrischen Kirche. 7. Auflage.
Heinrich Schmid


Die Ehe im Pietismus
Fritz Tanner


Die ersten christlichen Glaubensbekenntnisse. 2. Auflage.
Oscar Cullmann


Die Existenz Gottes im Bekenntnis des Glaubens. 4. Auflage.
Helmut Gollwitzer


Die Frage nach Gott
Friedrich Gogarten,


Die Kirche und die Kirchen
Karl Barth


Die Kirchliche Dogmatik. Bd. 1: Die Lehre vom Wort Gottes. Bd. 2-3: Die Lehre von Gott.
Karl Barth


Die kirchliche Lehre von der Taufe
Karl Barth


Die Kraft der Geringen. Drei Predigten (Matth.21,12-16; Matth.18,1-9;Eph.6,18-20)
Eduard Thurneysen


Die letzten Dinge. Entwurf einer christlichen Eschatologie. 3. Auflage.
Paul Althaus


Die Loci Communes Philipp Melanchthons in ihrer Urgestalt nach G.L. Plitt. Von neuem herausgegeben und erläutert von Th. Kolde.
Philipp Melanchthon


Die Revolution des Christentums.
Hermann Kutter


Die Souveränität des Wortes Gottes und die Entscheidung des Glaubens
Karl Barth


Die theologischen Voraussetzungen kirchlicher Gestaltung
Karl Barth


Dogmatik
Niels Munk Plum


Dogmehistoriske Tilføjelser til L. Bergmann: Kirkehistorie I-II
Jens Nørregaard


Dogmengeschichte des Protestantismus
Otto Ritschl


Dogmengeschichte. 6. Auflage.
Adolf von Harnack


Dopet. Tre nordiska teologiska uppsatser. Kjell Kyrø-Rasmussen: Dåben. Niels J. Engelsen: Dåpen. Torsten Bergstem:Dopet och församlingen.
Torsten Bergsten


Eksistensteologi
Bent Smidt Hansen


Eksistentialisme og kristendom
E. Thestrup Pedersen


Erkendelsen og Virkeliggørelsen af det Gode. Kristeligt etiske Principspørgsmaal
N. H. Søe


Erwählung und Glaube
Pierre Maury


Esther
Wilhelm Vischer


Ethik. Zusammenstellt und herausgegeben von Eberhard Bethge.
Dietrich Bonhoeffer


Etik och kristen tro.
Gustaf Wingren


Etik.
Eduard Geismar


Evangelium und Gesetz
Karl Barth


Evig Frelse og evig Fortabelse. Et Lejlighedsskrift
T. S. Rørdam


För eder utgiven. En bok om nattvardens offermotiv.
Gustaf Aulén


Förhållandet mellan tro och gärningar inom luthersk teologi.
Ragnar Bring


Forelæsninger over Symbolik
Niels Munk Plum


Fra drøm til program. Menneskelivets og dets verdens plads og betydning i N.F.S Grundtvigs kristendomsforståelse fra Dagningen i 1824 over Opdagelsen i 1825 til Indledningen i 1832.
Bent Christensen


Fragmenter af et spejl. Bidrag til dogmatikken. Redigeret af Niels Henrik Gregersen. 2. udg. 1993
Niels Henrik Gregersen


Frelse.
Rudolph Arendt


Fritænkeri og Rettroenhed. Fordansket af Henning Kehler. - 3. Udg.
G. K. Chesterton


Gammel Tro og ny Tænkning.
Oscar Geismar


Gespräch über das Abendmahl. Die Arnoldshainer Thesen in der theologischen Auseinandersetzung.Gjenløsningen eller Jesu Christi Liv, Død og Opstandelse til Verdens Frelse, forsøgt fremstillet i Sammenhæng
Otto Møller


Gottes Gnadenwahl
Karl Barth


Gottesgebot und Menschengebot
Hans Asmussen


Grunden. En bok för konfirmander om salighetens grund, medel och ordning.
Bo Giertz


Grundtvigianismen og dens Forhold til det lutherske Skriftprincip
H. P. Hansen


Gudsordet og Verden.
Emil Brunner


Gudstro och Kristustro hos Luther.
Torsten Bohlin


Helligånden sendt til verden
Anna Marie Aagaard


Helvedesstrategi
P. G. Lindhardt


Herrens Bord. En dansk Nadverbog
Niels Nøjgaard


Herrens nadver. Af Den romersk-katolsk / evangelisk-lutherske Kommission.
Den romersk-katolsk / evangelisk-lutherske Kommission


Hovedpunkter i den kristelige Troslære.
Knud Hansen


Hvad er Kristendom? Redigeret af Erik Jensen.
Erik Jensen


Hvad er Synd?
N. H. Søe


Inkarnasjonen. En dogmehistorisk fremstilling
Bjarne Skard


Kan Gud bevises? Fra 2400 års samtale mellem tro og tanke.
Per Lønning


Katechismusunterricht. 2. Auflage
Julius Schieder


Katekismus i kristendom - Børnelærdom for voksne
Jan Lindhardt


Kirche und Herrenmahl. Ein Beiträge zum Verständnis des Altarsakraments.
Hermann Sasse


Kirkens Fromhedsliv.
Bo Giertz


Kirkens lutherske bekendelse. En aktuel theologisk udlægning af den augsburgske bekendelse 1530
Regin Prenter


Kirkens Tro. En kristenlære for lægfolk
Regin Prenter


Kompendium der Dogmatik. 8. Auflage
Ernst Luthardt


Konfesjonskunnskap. Kristenhetens trosbekjennelser og kirkesamfunn.
Einar Molland


Konfrontationer
Gustaf Wingren


Korset i altet. (Festskrift til Theodor Jørgensen).
Theodor Jørgensen


Korsets Gaade i Guds Ords Lys.
Henry Ussing


Kristelig Etik
N. H. Søe


Kristi Lære og Kirkens Lære.
Leo Tolstoj


Kristusbekendelsen i oldkirken.
Helge Haystrup


Krummes Holzaufrechter Gang. Zur Frage nach dem Sinn des Lebens. 7. Auflage.
Helmuth Gollwitzer


Kun ved Badet og Bordet
Anders Nørgaard


Lad os bekende den kristne tro. Den danske Folkekirkes bekendelsesskrifter.
Jørgen Larsen


Lægfolket og kirken / Overs. af Haakon Falcke.
Hendrik Kraemer


Lærebog i den evangelisk-lutherske Kristendom
Johannes Loft


Lehrbuch der Dogmengeschichte. 3. und 4. Auflage.
Reinhold Seeberg


Leitsätze zur Ethik. 2. Auflage.
Paul Althaus


Les provinciales Pensées
Blaise Pascal


Lidelsens problem. Med bidrag af Dorothee Sölle: At afstumpes eller forandres? Kan man lære af lidelsen?
Viggo Mortensen


Livsførelse. Kristelig Selvforstaaelse fremstillet i Sammenhæng.
F.C. Krarup


Livsforstaaelse. Kristelig Troserkendelse. Fremstillet i Sammenhæng. 2. udgave.
F.C. Krarup


Loci. I ny oversættelse ved Jørgen Larsen.
Philipp Melanchthon


Luther frigiven
Gustaf Wingren


Luthers Katekismus med en kort Forklaring. En Lærebog for den ukonfirmerede Ungdom. Ved C. F. Balslev
Martin Luther


Luthers läre om kallelsen. 2. upplagen
Gustaf Wingren


Luthers Theologie mit besonderer Beziehung auf sine Versöhnungs- und Erlösungslehre. Neue Ausgabe. Band 1-2.
Theodosius Harnack


Luthers trosbegrepp
Sigfrid von Engeström


Luthersk Kirkelighed. Historiske og aktuelle Opsatser
Niels Nøjgaard


Luthersk Troslære i Grundrids.
Eduard Geismar


Maria-Aabenbaringen i Fàtima. Et Budskab til vor Tid. (Oversat af Inger Stoltenberg)
L. Gonzaga da Fonseca


Martin Luther. Das Evangelium und die Religion
Ernst Wolf


Människa och kristen. En bok om Irenaeus
Gustaf Wingren


Menighed og Folk. Nogle Foredrag. Samlet af Niels Petersen.
Niels Petersen


Menighedens oprindelige Daabstro. Bind 1-5. 1: Vidnesbyrd af Clemens Alexandrinus. 2: Af Origines Vidnesbyrd. 3: Af Tertullians Vidnesbyrd. 4: Vidnesbyrdet hos Irenæus. 5: Vidnesbyrdet hos Justinus Martyr.
N. Clausen-Bagge


Mythologie und Luthertum. Das Problem der Entmythologisierung im Lichte lutherische Theologie.
Gerhard Gloege


Nachfolge. 3. Auflage.
Dietrich Bonhoeffer


Nadverlære og nadverfællesskab. Den lutherske nadverlære kritisk belyst ud fra Ny Testamente og den økumeniske samtale i nutiden.
Erik: Kyndal


Navnet og ordet. En Lutherstudie. 'Scriptura sacra et viva vox' (1957) i kort form ved Jørgen Kristensen
H. Østergaard Nielsen


Nein! Antwort an Emil Brunner
Karl Barth


Offenbarung, Kirche, Theologie
Karl Barth


Om den sande Christendom og Om Christendommens Sandhed. 2. udgave.
N.F.S. Grundtvig


Om Troen paa Gud.
F.C. Krarup


Omkring Grundtvigs vidskab - En undersøgelse af N.F.S.Grundtvigs forhold til den erkendelsesmæssige side af det kristeligt nødvendige livsengagement
Bent Christensen,


Ordinationens Betydning inden for den lutherske Kirkeafdeling.
Peder Madsen


Pensées
Blaise Pascal


Pensées. Par Victor Giraud
Blaise Pascal


Politisk dogmatik.
Jens Glebe-Møller


Rechtfertigung und Recht
Karl Barth


Rechtfertigungslehre und Christusglaube - Eine Untersuchung zur Systematik der Rechfertigungslehre Luthers in ihren Anfängen
Hans Joachim Iwand


Reformation als Entscheidung
Karl Barth


Religiøsitetens udfordring til kirken
Jakob Rod


Skabelse og genløsning
Regin Prenter


Skaberordet og billedordet. Studier over Grundtvigs teologi om ordet.
Helge Grell


Sola fide - das ist lutherisch! Bd. I
Hans Asmussen


Sola fide - das ist lutherisch! Bd. II
Hans Asmussen


Stjernehimlens store Problemer
H. Martensen-Larsen


Stjerneuniverset og vor Tro. En Undersøgelse af det moderne Verdensbillede og dets Forhold til Kristendommen. 4. udgave
H. Martensen-Larsen


Studien zur Theologie Luthers
Carl Stange


Taufe und Abendmahl im Urchristentum.
W. Heitmüller


Teologien elendighed.
Johannes Sløk


The Apostolic Preaching and its Developments. With an Appendix on Eschatology and History.
C. H. Dodd


Theologie und Gottesdienst. Gesammelte Aufsätze. Theology and liturgy. Collected essays.
Regin Prenter


Theologie und Kirchenleitung. Johs. 15,3
Hans Asmussen


Theologische Ethik
Georg Wünsh


Theologische Ethik. 2. Auflage
Richard Rothe


Theologische Existenz heute
Karl Barth


Tro, Daab, Gjerning, Tilgivelse
D. G. Monrad


Troen og Livet. Kristelig Troslære. 1) Dogmatisk Principlære. 2) Livet som Guds Gave. 3) Livsgavens Tilegnelse og Fuldendelse.
J.P. Bang


Troens Kendsgerninger.
Oscar Geismar


Tvivl og Tro. Oplevelser og Erfaringer. De Søgende tilegnet. 3. udgave
H. Martensen-Larsen


Verba testamenti i nordisk luthersk liturgitradtition.
Yngvill Martola


Verbum Dei - verba ecclesiae. Festskrift til Erik Kyndal
Erik Kyndal


Videnskabelig og kristelig Livstydning.
H. Fuglsang-Damgaard


Vier Bibelstunden ber Luk. 1
Karl Barth


Vier Predigten (Joh.2,1-11;Röm.12,17-18;Matth.8,23-27; 2.Mose 20,4-6)
Karl Barth


Virkelig opstanden? Menighedens opstandelsestro og den historiske videnskab
Regin Prenter


Von Sinn und Form der Verkündigung
Joachim Konrad


Vorlesungen über die Dogmatik der Evangelisch-Lutherischen Kirche. 2. Auflage.
Chr. Twesten


Zwischen den Zeiten 3. Jahrg. 1925 Heft 4Zwischen den Zeiten 7. Jahrg. 1929 Heft 5