Forside/Søg
Opstilling
Hjemlån

Admin
   
 
Der er 62 emner.

Anglikansk Teologi. Nogle Hovedstrømninger i nyere engelsk Teologi.
Chr. Glarbo


Antilegomena. Die Reste der ausserkanonischen Evangelien und urchristlichen Überlieferungen hrsg. und übersetz. 2. Auflage.
Erwin Preuschen


Athanasius den Stores Ungdomsskrifter: Gjenmæle mod Hedenskabet og Om Ordets Manddom og Legemlighed. Oversat af Carl Augustin Høffding Muus.
Athanasius den Store


Atheismus im Christentum. Zur Religion des Exodus und des Reiches.
Ernst Bloch


Århusteologerne. P.G. Lindhardt, K.E. Løgstrup, Regin Prenter og Johannes Sløk, den store generation i det 20. århundredes danske teologi.
Svend Bjerg


Dansk teologi siden 1900
N. H. Søe


De apostolske fædre i dansk oversættelse med indledninger og noter. Under redaktion af Niels Jørgen Cappelørn, Niels Hyldahl og Bertil Wiberg.
Niels Jørgen Cappelørn


De apostolske Fædre. i dansk oversættelse med indledninger og noter. under redaktion af Niels Jørgen Cappelørn, Niels Hyldahl, Bertil WibergDen hellige Alterild. Taler og Afhandlinger. Udvalgte af Michael Neiiendam og Jens Nørregaard
Nathan Söderblom


Det evige liv
P. G. Lindhardt


Die Apostolischen Väter. Herausgegeben von F.X. Funk.
F.X. Funk


Die griechischen Kirchenväter. 2. Auflage.
Hans von Campenhausen


Dr. Martin Luthers kristelige Betragtninger til hver Dag i Aaret. Udvalgte Steder i hans samlede Skrifter. Oversat af H.P. Møller
Martin Luther


Festschrift Rudolf Bultmann, zum 65. Geburtstag überreicht.
Rudolf Bultmann


Festskrift til Jens Nørregaard den 16. maj 1947
Jens Nørregaard


Festskrift til N. H. Søe 29. november 1965.
N. H. Søe


Festskrift til Regin Prenter 6. november 1967. Redigeret af Gustav Wingren og A.M. Aagaard
Gustav Wingren


Fra Kristuslivets Helligdom. Avhandlinger, foredrag og meditasjoner. 2. udgave
Karl Ludvig Reichelt


Hauptschriften. Zwingli, der Theologe. 3. teil
Huldrych Zwingli


Håndbog i religionsundervisning
Gert Otto


Helvedstorm og himmelfart. Stykker af oldengelsk kristen digtning i gengivelse ved Bent Noack.
Bent Noack


Hilsen til Noack. Fra kolleger og medarbejdere til Bent Noack på 60-årsdagen den 22. august 1975. Under redaktion af Niels Hyldahl og Eduard Nielsen.
Niels Hyldahl


Historie og evangelium. Afhandlinger, foredrag og udkast. Udgivet og indledt af Niels Thomsen.
Gustav Brøndsted


I Brydningstider. Overveielser og Indlæg
Johannes Larsen


Justin: Apologier - Oversættelse med indledning og kommentar af Henrik Pontoppidan Thyssen
Justin


Justinus Martyrs Apologier. Oversatte af K. Krogh-Tonning.
Justinus Martyr


Kirken og theologien. Teologisk encyklopædi - et forsøg.
Regin Prenter


Kirkeordinansen 1537/39. Det danske Udkast til Kirkeordinansen (1537). Den danske Kirkeordinans (1539). Tekstudgave med indledning og noter ved Martin Schwarz Lausten.
Martin Schwarz Lausten


Klare Begriffe - Lexikon der gebräuchlicheren Fachausdrücke aus Philosophie und Theologie
Th. Mönnichs


Krist og satan. Nogle blade af gammel kristelig Digtning særlig hos Angelsakserne (Cædmon)
Henry Larsen


Kristelige Foredrag og andre Afhandlinger. Med en biografi ved Edith Ortmann-Nielsen. 2. udgave.
Jakob Knudsen


Kristendom og Kultur
Regin Prenter


Kristendom og menneskelighed
K. E. Skydsgaard


Kristendommen.
Jakob Balling


Lov og evangelium.
Otto Andersen


Lutherbogen. Luthers liv og tanker belyst gennem citater fra hans værker. Ved Svend Lerfeldt.
Martin Luther


Lutherbogen. Reformationen belyst gennem Lutherord.
Valdemar Ammundsen


Martin Luther. Renæssance og reformation.
Jan Lindhardt


Mefistofeles - Refleksioner over kunst og evangelium. 2. udgave.
Knud Hansen


Nordisk teologi. Idéer och män. Till Ragnar Bring den 10. juli 1955.
Ragnar Bring


Om den ægte Christendom. Udvalgte Steder af første og anden Bog, samt hele tredie og fjerde Bog af Ovennævntes Værk mod Kjætterne. Ved P.W. Christensen. Om Kiødets Opstandelse og det evige Liv. Fordansket ved N.F.S. Grundtvig.
Irenæus


Opera Omnia. Ed. Adolphus Stieren.
Irenaeus


Ordets Herredømme
Regin Prenter


Pariserskolens Teologi. Studier over den religiøse Erfaring i Belysning af nyere fransk Teologi.
H. Fuglsang-Damgaard


Pastor Harald Sandbæk i krydsforhør.
Vagner Jensen


Politisk Drøm og Kristent Haab.
Halfdan Høgsbro


Proslogion / af Anselm af Canterbury. Oversat og udlagt som en indførelse i theologien af Regin Prenter. Udgivet af Udvalget for Konvent for Kirke og Theologi
Anselm af Canterbury


Regula veritatis eller Sandhedens Regel. Et Bidrag til Belysning af dette udtryks Forekomst og Betydning hos Irenæos.
Sv. A. Becker


Repliker
P. G. Lindhardt


Sämmtliche Werke der Kirchen-Väter. Aus dem Urtexte in das Deutsche übersetzt
Kirchen-Väter


Skrifter i udvalg. Ved Torben Christensen, Niels Nøjgaard, E. Thestrup Pedersen og Regin Prenter.
Martin Luther


Skrifter. Hidtil utrykte latinske skrifter ved Martin Schwarz Lausten. Under medvirken af Niels Jørgen Green-Pedersen.
Peder Palladius


Studier tilegnede Professor Dr. Phil. & Theol. Frants Buhl i Anledning af hans 75 Aars Fødselsdag den 6. September 1925 af Fagfæller og Elever. Redigeret af Johannes Jacobsen.
Frants Buhl


Syv Sende-Breve til sex Menigheder i Lille-Asien saavelsom til Biskop Polykarp i Smyrna fra Ignatius tilligemed Beretningen om sammes Martyrdød. Efter det græske af P. W. Christensen
Ignatius


Tænkning og tro. Religionsfilosofi - Dogmatik - Etik.
Rudolph Arendt


Teologi og kultur. Protestantismen mellem isolation og assimilation i det 19. og 20. århundrede.
Niels Henrik Gregersen


Theological essays
F. D. Maurice


Traditio et traditiones.
K. E. Skydsgaard


Traditionen såsom exegetiskt historiskt och teologiskt problem. Oversat fra fransk af Ingalisa Reicke efter: La tradition.
Oscar Cullmann


Under Vilhelm Becks Talerstol. Tolv af hans Foredrag ved Louis Blauenfeldt.
Vilhelm Beck


Vor Folkekirkes Undergravere
Morten Pontoppidan


Wahrhaftigkeit und Wahrheit. Die Theologie des 19. Jahrhunderts zwischen Orthodoxie und Aufklärung
Christoph Sentf