Forside/Søg
Opstilling
Hjemlån

Admin
   
 
Der er 86 emner.

Albert Schweitzers tanker om kulturen.
Johan P. Hygen


Almindelig Videnskabslære. I. Formel Logik.
Victor Kuhr


Also sprach Zarathustra
Friedrich Nietzsche


Aristoteles' ældre Metafysik. Bøgerne I, III, IV, VI og VII. Om Gud og Tilværelsens Hovedformer. Oversat med indledning og noter af Poul Helms.
Aristoteles


Aristoteles' populære Forelæsning over Etik. Den 'Store Moral' (Magna Moralia). Oversat med indledning og noter af Poul Helms.
Aristoteles


Aristoteles. Indledning, oversættelse og noter ved Arfinn Stigen.
Aristoteles


Augustin. Med indledning og oversættelse og noter af Jørgen Pedersen.
Aurelius Augustinus


Augustins Bekendelser - overs. af Torben Damsholt
Aurelius Augustinus


Augustinus: Les confessions de Saint Augustin précédées de sa vie par S. Possidius. Traduction nouvelle par L. Moreau.
Aurelius Augustinus


Ægteskabets Problemer. Foredragsserie i Statsradiofonien Maj-Juni 1947Charmides, Lysis, Laches. Med indledninger af William Norvin, oversat af H. Holten Bechtolsheim.
Platon


D'Euclide a Einstein. Relativité et connaisance.
J. Anglas


De europæiske ideers historie / af Erik Lund, Mogens Pihl og Johannes Sløk.
Erik Lund


De la contingence des lois de la nature. 10. édition.
Émile Boutroux


De Unges Sjæleliv i Overgangsaarene.
Alfred Christiansen


Den etiske fordring
K. E. Løgstrup


Den nyere Filosofis Historie. En Fremstilling af Filosofiens Historie fra Renaissancens Slutning til vore Dage. 3. Udgave.
Harald Høffding


Den rene Bevidsthed. En studie over det umiddelbart givne i de sjælelige Virksomheder og Tilstande. Fortale af Harald Høffding. Oversat fra fransk af Kort K. Kortsen efter: Essai sur les donnéesimmédiales de la conscience.
Henri Bergson


Den skabende Udvikling. Oversat af Knud Ferlov.
Henri Bergson


Der philosophische Glaube.
Karl Jaspers


Die Philosophie der Gegenwart
August Messer


Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft.
Immanuel Kant


Eros og civilisationen
Herbert Marcuse


Essai sur les données immédiates de la conscience. 31. édition.
Henri Bergson


Ethik
Baruch de Spinoza


Euthyfron, Kriton, Faidon. Indledning af William Norvin
Platon


Faidros, Symposion. (Oversat af H. Holten-Bechtolsheim og Hans Ræder)
Platon


Filosofiske Problemer.
Harald Høffding


Fra Kierkegaard til Sartre
Olaf Pedersen


Fra Renæssancen til vore Dage. Filosofisk Tænkning med særligt Henblik paa de moralske religiøse Problemer
N. H. Søe


Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.
Immanuel Kant


Grundprobleme der Kritik der reiner Vernunft.
Artur Buchenau


Grundrids til Moralphilosophiens System
H. L. Martensen


Heideggers opgør med den filosofiske tradition kritisk belyst
Søren Nordentoft


Henri Bergson's Filosofi i Omrids.
Jørgen Fr. Jørgensen


Hvad er sandhed
Rudolph Arendt


Hvem tænkte hvad. Filosofiens hvem-hvad-hvor. 3. udgave
Henrik Thomsen


Hverken - eller. Kritiske betragtninger.
Villy Sørensen


Images Descartes et Pascal
Henri Petit


Jeg'et og Det Ubevidste.
C.G. Jung


Kant. Med indledning, oversættelse og noter af Justus Hartnack.
Immanuel Kant


Kants Lehre vom kategorischen Imperativ.
Artur Buchenau


Kierkegaards und Heideggers Existenzanalyse und ihr Verhältnis zur Verkündigung.
K. E. Løgstrup


Kleines Kant-Wörterbuch.
Alfred Heussner


Kort Oversigt over den nyere Filosofis Historie. 9. udgave.
Harald Høffding


Kritik der praktischen Vernunft.
Immanuel Kant


Kritik der reinen Vernunft.
Immanuel Kant


Kritik der Urtheilskraft.
Immanuel Kant


Kurze Abhandlung von Gott / dem Menschen und seinem Glück.
Baruch de Spinoza


L'énergie spirituelle. Essais et conférences. 17. édition.
Henri Bergson


L'evolution créatrice. 14. édition.
Henri Bergson


La mentalité primitive.
Charles Blondel


La pensée et le mouvant. Essais et conférences. 5. édition.
Henri Bergson


La philosophie contemporaine en France
D. Parodi


Les deux sources de la morale et de la religion. 15. édition.
Henri Bergson


Livets mening og meningsløshed. Udvalgte arbejder
Søren Nordentoft


Marx og kristendommen - bidrag til en samtale.
Jens Glebe-Møller


Matière et mémoire.
Henri Bergson


Moderne Kønsproblemer.
Christian Frimodt-Møller


Nietzches udødelige tankter / I udtog ved og med indledning af Heinrich Mann.
Friedrich Nietzsche


Oeuvres choisies de Descartes. Nouvelle édition.
René Decartes


Opera quae supersunt omnia. Bind 1: Principia philosophiae cogitata metaphysica, ethica.
Baruch de Spinoza


Opgør med Kierkegaard
K. E. Løgstrup


Platon. Med indledning, oversættelse og noter af Johannes Sløk.
Platon


Pragmatism. A new Name for some old Ways of Thinking. Popular Lectures on Philosophy.
William James


Prolegomena til enhver fremtidig Metafysik, der skal kunne fremtræde som Videnskab.
Immanuel Kant


Prolegomena zu einer jeden künstigen Metaphysik die als Wissenschaft auftreten können.
Immanuel Kant


Psychologie, indledet ved almindelig Biologie. 2. udgave.
Frederik Christian Sibbern


Psykoanalyse. Seksualitet og intelligens
Sigurd Næsgaard


Psykologi i Omrids paa Grundlag af Erfaring.
Harald Høffding


Psykologien som tjener. Om C.G. Jungs arketyper, drømme og symboler.
Ruth Poort


Rättvisa. En lära om samhällsordningens grundlagar.
Emil Brunner


Réflexions sur la conduite de la vie.
Alexis Carrel


Religiøse og seksuelle problemer (I sjælesorg og psykoterapi).
H. Dalsgård Heinsdal


Religion og menneskelighed - træk af Paul Tillichs tænkning.
Kjeld Holm


Rousseau. I udtog ved og med indledning af Romain Rolland
Jean Jacques Rousseau


Science et religion dans la philosophie contemporaine.
Émile Boutroux,


Seksual-etik. Oversat af Thomas Hee Andersen
Helmut Thielicke


Skrifter. Udgivet ved Carsten Høeg og Hans Ræder
Platon


Spiritismens Blændværk og Sjæledybets Gaader
H. Matensen-Larsen


Thomas Aquinas. Med indledning, oversættelse og noter af H. Roos
Thomas Aquinas


Udvalgte Stykker af dansk filosofisk Litteratur. Med Indledninger af Harald Høffding.
Harald Høffding


Von kommende Dingen
Walther Rathenau


Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse.
Sigmund Freud


Wolffsche Begriffsbestimmungen. Ein Hilfsbüchlein beim Studium Kants.
Julius Baumann


Zum ewigen Frieden.
Immanuel Kant